Uslovi poslovanja

Pažljivo pročitajte naše Uslove poslovanja

Ovi uslovi („Uslovi“) pokrivaju korišćenje onlajn usluga CVmaker BV („naš“, „mi“, „nas“) („Usluge“) koje se pružaju preko našeg veb sajta https://www.cvmaker.rs/ (“Veb sajt”). Smatra se da je pojedinac koji koristi naše Usluge („vi“, „vaš“) prihvatio ove Uslove koristeći Usluge ili nastavljajući da koristi Usluge nakon što je obavešten o promeni ovih Uslova.

Član 1. Opšte odredbe

 1. Pažljivo pročitajte ove uslove pre korišćenja naših Usluga.

 2. Na vama leži odgovornost da proverite da li su vaš pretraživač i uređaj kompatibilni sa našim Uslugama. Nećete moći da koristite naše Usluge preko nekompatibilnog pretraživača ili uređaja.

Član 2. Vaš Nalog

 1. Kada prvi put koristite naše Usluge, automatski se kreira Nalog koristeći detalje koje ste nam pružili (“Nalog”). Možete pristupiti Uslugama samo ako se prijavite na svoj Nalog.

 2. Saglasni ste da ćete biti isključivo odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem Nalogu i saglasni ste da ćete održavati bezbednost i tajnost vaše lozinke.

 3. Ne smete dozvoliti pristup trećem licu svom Nalogu, i odmah ćete nas obavestiti o bilo kakvom kršenju bezbednosti ili neovlašćenoj upotrebi vašeg Naloga za koje saznate.

 4. Potvrđujete da su sve informacije navedene u okviru vašeg Naloga tačne i potpune (uključujući vaše podatke o plaćanju).

Član 3. Usluge

 1. Uzimajući u obzir vaše blagovremeno plaćanje naših naknada kao što je navedeno u članu 8 ispod (“Naknade”), dajemo vam dozvolu da koristite naše Usluge u skladu sa ovim Uslovima.

 2. Kada vaše naknade nisu plaćene na vreme, možemo vam i dalje dozvoliti pristup Uslugama i naplatiti vam iste. Međutim, ovo ne predstavlja naše odricanje u vezi sa vašim kršenjem ovih Uslova zbog neplaćanja naših Naknada na vreme niti utiče na naša prava da nadoknadimo uplatu od vas u skladu sa ovim Uslovima.

 3. Biće vam dodeljena neekskluzivna, neprenosiva, opoziva licenca koja se ne može podlicencirati za korišćenje našeg softvera kao dela Usluga (“Platforma”).

 4. Platforma vam je licencirana a ne prodata, i mi zadržavamo sva naša prava na Platformu koja vam nisu izričito data pod ovim Uslovima. Ova licenca vam ne daje nikakva prava i vi ne smete:

 5. Zaobići ili izbeći bilo koju tehnološku zaštitnu meru u ili u vezi sa Platformom ili Uslugama;

 6. Rastaviti, dekompajlovati, dešifrovati, hakovati, emulirati, iskorišćavati ili vršiti obrnuti inženjering Platforme ili drugog vida Usluga koji je uključen u Usluge ili je dostupan preko Usluga, osim i samo u meri u kojoj važeći zakon o autorskim pravima to izričito dozvoljava;

 7. Objaviti, kopirati, iznajmiti, izdati, prodati, izvoziti, uvoziti, distribuirati ili pozajmiti Platformu ili Usluge;

 8. Preneti Platformu, sve softverske licence ili bilo koja prava na pristup ili korišćenje Usluga; ili

 9. Koristiti Usluge na bilo koji neovlašćen način (uključujući kršenje Uslova) ili na bilo koji način koji bi mogao da ometa tuđe korišćenje istih.

 10. Možemo suspendovati, prekinuti, povući ili ograničiti vaša prava na korišćenje Platforme ili Usluga u bilo kom trenutku bez penala, kako bismo zaštitili naše legitimne poslovne interese.

 11. Iako ćemo uložiti razumne napore da osiguramo da su Usluge dostupne u svakom trenutku, s vremena na vreme može doći do obustave, prekida, zastoja, ili pauziranja usluge, a vi ste saglasni da nismo odgovorni za takve događaje, bez obzira na njihovu pojavu.

 12. Saglasni ste da u bilo kom trenutku možemo sprovesti ili pokrenuti najavljeno ili nenajavljeno održavanje naših Usluga što može uticati na dostupnost Usluge. Možda ćete morati da preuzmete ažuriranja kako biste obezbedili isporuku naših Usluga.

Član 4. Vaše korišćenje Usluga

 1. Osim ako izričito ne navedemo drugačije u našem opisu Usluge, ne pregledamo, kontrolišemo, menjamo ili nadgledamo vaše korišćenje Usluge ili bilo koji dokument koji proizilazi iz vašeg korišćenja Usluga (“Dokumenti”).

 2. Prihvatate da nemamo kontrolu nad kvalitetom, tačnošću, pouzdanošću, istinitosti ili integritetom bilo kog dokumenta proizvedenog na osnovu vašeg korišćenja Usluga.

 3. Ne možemo garantovati da će vaše korišćenje Usluga povećati vaše šanse, izglede ili sposobnosti u vezi sa obezbeđivanjem posla ili zaposlenja.

Član 5. Promene usluga

 1. Bez ograničenja na bilo koje Usluge koje možemo da uvedemo, promenimo ili uklonimo, naše Usluge obuhvataju:
 2. Kreiranje CV-jeva i prijava;
 3. Pravljenje CV-jeva; i/ili
 4. Optimizovanje CV-jeva.
 5. Možemo da promenimo bilo koju od naših Usluga kako bi:
 6. Odrazili promene u važećim zakonima i regulatornim zahtevima;
 7. Sproveli tehnička prilagođavanja i poboljšanja, na primer, uvođenje novih funkcija u okviru naših Usluga; i/ili
 8. Odrazili promene u našem poslovanju.

Član 6. Vaš sadržaj

 1. Kada koristite Usluge, možete skladištiti, preuzimati i deliti sadržaj koga kreirate (“Vaš sadržaj”). Radi otklanjanja sumnje, vaš sadržaj se odnosi samo na sadržaj koga kreirate, a ne na bilo koji sadržaj koji postoji kao deo Usluga, što podleže članu 9.

 2. Ne polažemo pravo na vlasništvo nad vašim Sadržajem. Vaš sadržaj ostaje vaš Sadržaj i vi ste odgovorni za njega. Ovim u potpunosti odričete svaku našu odgovornosti u vezi sa vašim Sadržajem.

 3. Učitavanjem vašeg Sadržaja, automatski i neopozivo:

 4. nam dajete globalnu, trajnu, prenosivu, besplatnu licencu, sa pravom podlicenciranja, da koristimo, kopiramo, modifikujemo, kreiramo izvedena dela, distribuiramo, javno prikazujemo i na bilo koji drugi način koristimo vaš sadržaj na bilo koji način u svim formatima i kanalima distribucije koji su sada poznati ili ubuduće osmišljeni bez dodatnog obaveštenja ili saglasnosti sa vama, i bez zahteva za plaćanje vama ili bilo kom drugom licu ili subjektu;

 5. se odričete svih moralnih prava na vaš Sadržaj koja vam mogu biti dostupna u bilo kom delu sveta i potvrđujete da takva prava nisu dokazana;

 6. imenujete nas kao svog zastupnika sa punim ovlašćenjem da uđemo u bilo koji dokument i/ili učinimo bilo koju radnju za koju smatramo da je odgovarajuća radi potvrde gore navedene licence, saglasnosti i odricanja;

 7. garantujete da ste vlasnik vašeg Sadržaja i da imate pravo da zasnujete ove Uslove i da vaš Sadržaj ne krši vlasnička prava ili prava privatnosti bilo koje treće strane; i

 8. potvrđujete da vaš Sadržaj ne podleže nikakvoj obavezi poverenja ili nekoj srodnoj, i da nismo odgovorni za bilo kakvu upotrebu ili otkrivanje takvog vašeg Sadržaja.

Član 7. Kodeks ponašanja

 1. Vaš Sadržaj ne sme:
 2. biti klevetnički, uvredljiv, napadan, opscen, pornografski, rasistički, uvredljiv, uznemiravajući, preteći ili neprijatan;
 3. omalovažavati, potcenjivati ili na drugi način prikazivati u negativnom svetlu svako lice koji se pojavljuje u vašem Sadržaju;
 4. narušavati bilo koje intelektualno vlasništvo ili druga prava bilo kog subjekta ili lica, uključujući kršenje nečijih autorskih prava ili zaštitnih znakova ili njihovih prava na publicitet;
 5. prekršiti bilo koji zakon, propis, pravilo ili kodeks ponašanja; i/ili
 6. lažno ilil pogrešno predstavljati vašu povezanost sa bilo kojim drugim subjektom ili licem ili na drugi način manipulisati zaglavljima ili identifikatorima kako biste prikrili poreklo sadržaja.
 7. Takođe ne smete:
 8. uključiti ili uvesti programe koji sadrže viruse, crve i/ili 'trojanske konje' ili bilo koji drugi kompjuterski kod, fajlove ili programe dizajnirane da prekinu, preopterete, uruše, unište ili ograniče funkcionalnost bilo kog računarskog softvera ili hardvera, ili telekomunikacija;
 9. kopirati bilo koje druge stranice ili slike na veb stranici osim uz odgovarajuća ovlašćenja; i/ili
 10. ne poštovati bilo koje politike ili propise ustanovljene povremeno a u vezi sa korišćenjem Usluga.
 11. Saglasni ste da ćete nas osloboditi odgovornosti i obeštetiti nas od svih gubitaka, šteta, potraživanja i obaveza koje imamo nastalih ili u vezi sa vašim kršenjem člana 7.

Član 8. Uslovi pretplate i plaćanja

 1. Saglasni ste da plaćate Naknade za naše Usluge. Konkretne Naknade za svaku od naših Usluga su navedene na našem Veb sajtu. Biće vam odobrena samo upotreba Usluga na koje ste se pretplatili i koje ste saglasni da plaćate.

 2. Prilikom konfigurisanja vašeg Naloga saglasni ste da ćete obezbediti važeće, ažurne i potpune podatke o uplati, kontaktu i detaljima za obračun koji su neophodni za izvršenje plaćanja Naknade. Prihvatamo plaćanje putem debitne kartice, kreditne kartice ili PayPal-a.

 3. Kada koristite naše Usluge zasnovane na pretplati, prihvatate da:

 4. Pretplata počinje sa početnim probnim periodom od 7 dana;

 5. Nakon toga, vaša pretplata se automatski obnavlja u kontinuitetu na mesečnom nivou sve dok je ne otkažete (čak i ako ne platite naše Naknade); i

 6. Možete otkazati pretplatu u bilo kom trenutku, u skladu sa Uslovima.

 7. Shodno tome, kada se Naknade plaćaju na osnovu pretplate:

 8. Vi ovlašćujete nas ili našeg obrađivača plaćanja da prikupi primenljivu početnu uplatu pretplate prvih 7 dana odmah po otvaranju vašeg Naloga i/ili početnom korišćenju naših Usluga, i da prikupi sve primenljive periodične uplate pretplate svakog meseca nakon toga, koristeći vaš način plaćanja dok ne otkažete pretplatu kod nas.

 9. Prihvatate da naše Usluge zasnovane na pretplati imaju funkciju početnog i periodičnog plaćanja i shvatate da se sve pretplate automatski obnavljaju do otkazivanja i prihvatate odgovornost za sve troškove pre otkazivanja.

 10. Nakon vaše prve uplate ili ponovnog aktiviranja vašeg naloga, dobićete imejl sa datumom kada će se izvršiti prva mesečna obnova i uplata. Naredne mesečne obnove i uplate će se obaviti istog dana sledećeg meseca. Iako su ovo datumi na koje prikupljamo uplate za pretplatu od vas, ne možemo garantovati da ćemo prikupiti uplate na date datume.

 11. Shvatate da ako otkažete svoju pretplatu kod nas, iako vaša pretplata neće biti obnovljena za sledeći period pretplate, nećete imati pravo na povraćaj ili proporcionalni povraćaj bilo kog dela plaćene pretplate za vaš trenutni period pretplate. Za više informacija o otkazivanju vaše pretplate pogledajte član 12.

 12. Kada se naše Naknade ne plaćaju na osnovu pretplate, plaćanje naših Naknada dospeva i plaća se pre pružanja naših Usluga i biće naplaćeno korišćenjem podataka o plaćanju koje ste nam dostavili.

 13. Kada nismo u mogućnosti da naplatimo svoje Naknade od vas, možemo preduzeti sledeće korake:

 14. Nastavljamo s pokušajima da naplatimo uplatu od vas koristeći podatke o plaćanju koje ste nam dostavili; i

 15. Kontaktiramo vas pismenim putem da bismo vas obavestili o vašoj zaostaloj uplati koristeći kontakt podatke koje ste nam dostavili.

 16. Zadržavamo pravo naplate, a vi ste saglasni da nam nadoknadite sve troškove naplate i kamate za sve zakasnele iznose.

 17. Takođe zadržavamo pravo da otkažemo pružanje ili blokiramo pristup našim Uslugama u bilo kom trenutku dok se ne izvrše sva zaostala plaćanja i da nastavimo da vam naplaćujemo naše Naknade dok ne otkažete svoju pretplatu kod nas.

 18. Imamo pravo da promenimo naše Naknade u bilo kom trenutku. Nastojaćemo da vas obavestimo o svim promenama naših Naknada jedan (1) mesec ranije. Ako se ne slažete sa promenom, otkažite svoju pretplatu kod nas. Smatraće se da ste prihvatili našu promenu Naknade tako što ćete nastaviti da koristite naše Usluge.

Član 9. Intelektualna svojina

 1. Ne dovodeći u pitanje vaše vlasništvo nad vašim sadržajem, mi posedujemo svu intelektualnu svojinu i vlasnička prava u vezi sa:
 2. Uslugama, Veb sajtom i Platformom; i

 3. bilo koji sadržaj koji učitamo, uključujući bez ograničenja šablone dokumenata ili dizajne kojima se pristupa prilikom korišćenja naših Usluga i bilo koji drugi sadržaj koji se pojavljuje u našim Uslugama, Veb sajtu ili Platformi („Materijal“).

 4. Vaše pravo da koristite Usluge, Platformu, Veb sajt i bilo koji materijal ili drugi sadržaj koji se pojavljuje zavisi od toga da li se pridržavate ovih Uslova. Izmena ili korišćenje Materijala ili bilo kog drugog sadržaja na Veb sajtu u bilo koju svrhu koja nije dozvoljena ovim Uslovima predstavlja kršenje naših prava intelektualne svojine i zabranjena je.

 5. Možete da kopirate, pristupate, preuzimate i prikazujete Materijal i sav drugi sadržaj prikazan na ovom Veb sajtu samo za nekomercijalnu, ličnu, zabavnu upotrebu na jednom uređaju. Materijal i svi drugi sadržaji na ovom Veb sajtu ne smeju se na drugi način kopirati, reprodukovati, ponovo objavljivati, učitavati, prikazivati, postavljati, prenositi, distribuirati, licencirati ili koristiti na bilo koji način osim ako to izričito ne odobrimo. Zabranjeno je korišćenje bilo kog Materijala na svakoj drugom veb sajtu ili umreženom računarskom okruženju.

 6. Radi otklanjanja sumnje, nećete:

 7. menjati bilo koji Materijal preuzet preko Usluga osim ako je to izričito dozvoljeno vašim uobičajenim korišćenjem Usluga; i

 8. kreirati, proizvoditi ili doprineti kreiranju bilo kog dizajna dokumenata ili šablona ili drugih sličnih materijala koji su slični ili su izvedeni iz Materijala.

 9. Nakon prestanka vaše pretplate, više nemate pravo da koristite Materijale (na primer bilo koje Dokumente) koje ste preuzeli tokom korišćenja Usluga.

Član 10. Garancije

 1. Ništa u ovim Uslovima ne utiče na zakonska prava na koja uvek imate pravo kao korisnik, i za koja se ugovorno slažete da ih ne možete izmeniti ili ih se odreći.

 2. Iako ulažemo razumne napore da ažuriramo sve informacije koje pružaju Usluge, ne dajemo nikakve izjave, jemstva ili garancije, bilo izričite ili implicitne, da su te informacije tačne, potpune ili ažurne.

 3. Usluga (uključujući Platformu) se pruža „kakva jeste“ i „kako je dostupna“, a posebno ne dajemo nikakvu garanciju ili izjavu da:

 4. će vaše korišćenje Usluge zadovoljiti vaše zahteve; će Usluga biti dostupna;

 5. će vaše korišćenje Usluge će biti pouzdano, neprekidno, blagovremeno, bezbedno ili bez grešaka; i

 6. će svi nedostaci u radu ili funkcionalnosti Usluge biti ispravljeni.

 7. Osim kako je izričito navedeno u ovim uslovima, nikakve podrazumevane garancije ili drugi uslovi, uključujući bilo koji podrazumevan uslov koji se odnosi na zadovoljavajući kvalitet ili pogodnost za svrhu, neće se primenjivati na Uslugu ili njeno korišćenje od vaše strane.

Član 11. Odgovornost

 1. Ukoliko bilo koja zakonska odredba to ne isključuje, sledeće odredbe o odgovornosti primenjuju se na korišćenje Usluge, Platforme i Veb sajta.

 2. Naša odgovornost u vezi sa vašim korišćenjem Usluga, Platforme, Veb sajta i/ili Materijala ne premašuje Naknadu koju ste platili dva meseca neposredno pre prvog događaja koji je doveo do vašeg prava da podnesete tužbu protiv nas.

 3. Nismo odgovorni za bilo kakav indirektan ili posledičan gubitak ili štetu koju ste pretrpeli, bez obzira na to kako do takvog gubitka ili štete može doći.

 4. Nismo odgovorni za bilo kakav gubitak profita, gubitak predviđene uštede, gubitak poslovne prilike, gubitak dobre volje, gubitak ili oštećenje podataka i/ili gubitak zaposlenja ili mogućnosti za rad, bilo da su isti pretrpljeni direktno ili indirektno, i bilo da su isti predvidljivi ili ne.

 5. Nismo odgovorni za bilo koje nepoštovanje ovih Uslova koje proizilazi iz događaja koji je van naše kontrole. Događaji van naše kontrole uključuju, bez ograničenja, prekid ili kvar internet ili mrežnih veza, kvarove na telekomunikacijama, nestanke struje, smetnje u domaćinstvu, mobilizaciju, rat, saobraćaj, štrajkove, stagnaciju u snabdevanju i višu silu, i sve promene u okolnostima trećih strana ili odluke trećih strana (kao što su potencijalni poslodavci).

Član 12. Trajanje i otkazivanje pretplate

 1. Ovi Uslovi stupaju na snagu sa početkom vašeg korišćenja Usluga.

 2. Možete da otkažete pretplatu u bilo kom trenutku preko svog Naloga ili tako što ćete nas kontaktirati. Prihvatate da se pretplata automatski obnavlja nakon prvih 7 dana i nakon toga na mesečnom nivou sve dok ne otkažete svoju pretplatu nama. Da biste izbegli obnavljanje pretplate, morate otkazati pretplatu pre dodeljenog datuma obnove pretplate.

 3. Možemo da prekinemo vaše korišćenje Usluga i/ili Platforme odmah, bez ikakvog obaveštenja:

 4. ako prekršite ove Uslove;

 5. ako imamo bilo kakav razlog da posumnjamo da je vaše korišćenje Platforme ili Usluga nezakonito ili da bi narušilo naš ugled;

 6. ako smatramo da smo po zakonu obavezni da prekinemo vašu upotrebu Platforme ili Usluga;

 7. ako povučemo Platformu ili Uslugu iz opticaja; ili

 8. u cilju zaštite naših legitimnih poslovnih interesa.

 9. Po raskidu iz bilo kog razloga, sva prava koja su vam data u skladu sa ovim Uslovima odmah prestaju i morate odmah prekinuti sve aktivnosti koje su odobrene ovim Uslovima (uključujući vaše korišćenje naših Materijala).

Član 13. Vaše pravo da se predomislite

 1. Naše Usluge vam omogućavaju preuzimanje digitalnog sadržaja.

 2. Prihvatate da vam isporučimo digitalni sadržaj odmah kada prvi put kreirate Nalog, na šta ćete dati saglasnost prilikom kreiranja Naloga kod nas i shodno tome razumete da nećete imati zakonsko pravo da se predomislite ili otkažete ugovor. Vaše pravo da otkažete Usluge navedeno je u članu 12.

Član 14. Ostale odredbe

 1. Prema zakonu o zaštiti podataka, od nas se zahteva da vam pružimo određene informacije o tome ko smo, kako obrađujemo vaše lične podatke i u koje svrhe, i vaša prava u vezi sa vašim ličnim podacima i kako da ih koristite. Ove informacije su navedene u našoj izjavi o privatnosti i važno je da ih pročitate.

 2. Imajte u vidu da internet transmisija nikada nije potpuno privatna ili bezbedna i da bilo koja poruka ili informacija koju pošaljete pomoću aplikacije ili bilo koje Usluge može biti pročitana ili presretnuta od tuđe strane, čak i ako postoji posebno obaveštenje da je određena transmisija šifrovana.

 3. Možemo da izmenimo ove uslove bez vaše saglasnosti. Obavestićemo vas o svim izmenama naših Uslova. Ako ne želite da prihvatite izmenu, prestajete da koristite Usluge. Ako nastavite da koristite naše Usluge, saglasni ste da vas obavezuju sve izmene ili ažuriranja naših Uslova.

 4. Možemo preneti svoja prava i obaveze prema ovim Uslovima na drugu organizaciju, ali to neće uticati na vaša prava prema ovim Uslovima. Ne možete preneti svoj Nalog na bilo koje drugo lice ili subjekt, ili svoja prava ili obaveze prema ovim Uslovima na drugo lice ili subjekt, osim ako se mi pismenim putem ne saglasimo.

 5. Ako propustimo da insistiramo da izvršite bilo koju od svojih obaveza shodno ovome ili ako ne primenimo naša prava protiv vas, ili ako ih odložimo, to neće značiti da smo se odrekli naših prava prema vama i ne znači da ne morate da poštujete date obaveze. Ako odustanemo od vašeg neizvršenja obaveza, uradićemo to isključivo pismenim putem, a to neće značiti da ćemo se automatski odreći bilo kog vašeg potonjeg neizvršenja obaveza.

 6. Svaki od uslova ovih Uslova važi zasebno. Ako bilo koji sud ili nadležni organ odluči da je bilo koji od njih nezakonit ili neprimenljiv, preostali uslovi će ostati u punoj snazi i dejstvu.

 7. Ovi Uslovi, njihov predmet i njihovo formiranje regulisani su holandskim zakonom. I naša i vaša strana su saglasne da će holandski sudovi imati isključivu nadležnost za rešavanje bilo kakvih sporova (uključujući vanugovorne) koji proizilaze iz ovih Uslova ili su u vezi sa njima.

 8. Ako imate bilo kakvih pitanja, sugestija ili komentara u vezi sa ovim Uslovima ili želite da nas obavestite pismenim putem, kontaktirajte nas koristeći naš kontakt formular.

 9. Ako budemo morali da vas kontaktiramo ili obavestimo pismenim putem, uradićemo to putem imejla, tekstualne poruke, usluge kratkih poruka ili pri-pejd poštom, koristeći kontakt podatke koje ste nam dostavili.

Više od 112 872 korisnika već je napravilo svoj CV

Sa CV maker-om, možete brzo i lako da napravite prepoznatljiv i profesionalan CV u roku od 15 minuta.

Napravite svoj CV

Verovatnoća da ćete dobiti posao biće 65% veća