Da li želite da napravite svoj Europass CV? Evo kako da to i uradite!

Europass CV je evropska radna biografija koja je međunarodno priznata širom Evrope. Takodje i u Srbiji !

Svrha Europass CV-a je da svim osobama koje traže posao predstavi radnu biografiju na isti način u smislu izgleda, formata i strukture.

Ova vrsta CV-a je interesantna za sve one koji traže posao i koji žele da konkurišu za radne pozicije u Evropi ali nisu siguri da li njihov CV ispunjava sve uslove zemlje u kojoj konkurišu.

Sa Europass CV-om igrate na sigurno jer znate da vaša radna biografija ispunjava sve kriterijume.

Europass CV-šablon

Europass CV-šablon

Da li želite da započnete kreiranje sopstvenog Europass CV-a?

Mi imamo spreman Europass šablon za vas, koji možete preuzeti i koristiti.

Podesiva polja morate sami popuniti, vidi link: Preuzmi Europass CV šablon (Word)

Kreirajte svoj profesionalni CV sada

Kako je struktuiran Europass CV?

Europass CV se ne razlikuje mnogo od modernog CV-a, i ako ih uporedite videćete da se u velikoj meri podudaraju.

Europass CV se sastoji od sledećih komponenti:

 • Lične informacije
 • Željena funkcija/oblast
 • Radno iskustvo
 • Obrazovanje i obuke
 • Lične veštine

Prednosti I mane Europass-a

U zavisnosti od toga gde želite da radite, Europass CV ima različite prednosti i nedostatke. Navešćemo neke od najvažnijih prednosti I nedostataka, kako biste i sami mogli odlučiti da li je ova vrsta radne biografije prava za vas!

Glavne prednosti su:

 • Europass CV je međunarodno priznat od strane regrutera i kompanija.
 • To znači da prilikom pregledanja vaše biografije, jasno razumeju izgled, format i strukturu iste. Ovo omogućava regruterima da se fokusiraju isključivo na sadržaj vaše radne biografije.
 • Kratak, koncizan I efikasan prikaz vaših veština, kvalifikacija i sposobnosti.
 • Posebno koristan za ljude koji žele da konkurišu za radne pozicije u Evropi

Nedostaci:

 • Teško je izdvojiti se iz gomile
 • Nije pogodno za sve, u zavisnosti od industrije/sektora
 • Postoji samo jedan standardni šablon
 • Može izgledati bezlično
 • Teško je promeniti hronološki redosled

Opcije koje možete koristiti

Da li želite da se izdvojite I pokažete svoju kreativnu stranu?

U tom slučaju, za vas postoje i druge opcije koje mozete koristiti.

Kada se prijavljujete za pozicije gde kreativnost igra važnu ulogu, to ćete želeti da pokažete u svom CV-u.

Nažalost, sa Europass CV-om, to nije moguće.

Kreirajte svoj profesionalni CV sada

Alternativni izbor CV-a koji možete koristiti uključuje:

 1. Moderan CV
 2. CV na engleskom jeziku

Europass pasoš

Europass je, kao pojam, uglavnom poznat ljudima kao deo Europass CV-a.

Međutim, Europass je mnogo više od obične biografije.

Europass se sastoji od mešavine različitih dokumenata koji zajedno čine Europass pasoš.

Pored CV-a, Europass pasoš sadrži još i:

 • Jezički pasoš
 • Europass mobilnost
 • Dodatak diplomi

Jezički pasoš

Sa Europass jezičkim pasošem možete naznačiti nivo vaših jezičkih veština na osnovu medjunarodno priznatih standarda.

Pored toga, moguće je uključiti i sve sertifikate i diplome koje ste stekli tokom učenja tog jezika.

Svaki jezik kojim vladate morate navesti na specifičan način, odnosno u skladu sa Evropskim referentnim okvirom,takodje poznatim kao Zajednički evropski referentni okvir, ili skraćeno CEFR.

Ispod je pregled različitih nivoa jezika:

Jezički pasoš samoocenjivanja

Želiš li da saznaš više o CEFR-standardu? Preuzmi ovu šemu samoocenjivanja

Europass mobilnost

Uz Europass dokument o mobilnosti možete registrovati svoja znanja, veštine, radno iskustvo, praksu, volonterski rad i/ili akademsko iskustvo stečeno u inostranstvu.

Svako može izabrati da koristi Europass dokument o mobilnosti, bez obzira na godine i radno iskustvo.

Važno je da u dokument unesete ispravan naziv organizacije, kompanije i/ili škole.

Europass Mobility template EN-version

Preuzmi dokument Europass mobilnosti

Dodatak diplomi

Dodatak diplomi je dokument u kome opisujete znanja i veštine koje ste stekli tokom studija visokog obrazovanja. Dodatak diplomi izdaje ustanova (Visoka škola ili Fakultet ) po završetku obrazovanja.

Dodatak diplomi olakšava međunarodnim regruterima da bolje razumeju vaše diplome i sertifikate.

Dodatak diplomi izgleda ovako:

Europass Diploma supplement EN-version

Dodatak sertifikatu

Dodatak sertifikatu je isti dokument kao dodatak diplomi i namenjen je da pomogne regruterima da bolje razumeju vaše kvalifikacije.

Dodatak sertifikatu se od dodatka diplome razlikuje po tome što je specifičan za stručno obrazovanje.

Dodatak sertifikatu, za svoju stručnu spremu, možete tražiti od ustanove na kojoj ste završili školovanje.

Povezani članci

Više od 112 872 korisnika već je napravilo svoj CV

Sa CV maker-om, možete brzo i lako da napravite prepoznatljiv i profesionalan CV u roku od 15 minuta.

Napravite svoj CV

Verovatnoća da ćete dobiti posao biće 65% veća