Najbolji saveti o tome kako da navedete znanje jezika u CV-u

Znanje više stranih jezika ne samo da poboljšava vaše pamćenje, kritičko razmišljanje i veštine rešavanja problema, već može, u stvari, i da otvori nova vrata kada je u pitanju prijavljivanje za posao. Bez obzira da li je to uslov za određeni posao ili ne, činjenica da govorite više od jednog jezika ima potencijal da pokaže vašu spremnost za učenje i može pokazati prenosive veštine.

Da li ćete u svoj CV uključiti znanje jezika ili ne, u potpunosti zavisi od industrije u kojoj radite ili vrste posla. Ako se prijavljujete za poslove u inostranstvu, korisno je da navedete svoje znanje određenih jezika. Vaš nivo znanja može da se kreće od početnog do naprednog, što znači nivo od A1 do C2.

Imajte na umu da veće kompanije koriste sistem za praćenje kandidata (ATS), automatizovani softver, za upravljanje stotinama aplikacija. Omogućava regruterima ili menadžerima za zapošljavanje da filtriraju prema kriterijumima kao što su godine radnog iskustva ili specifične ključne reči, uključujući ali ne ograničavajući se na jezičke ili tehničke veštine. Ako su vam potrebni dodatni saveti o karijeri, pogledajte članak o tome kako da napišete dobar CV. Alternativno, ako tražite više informacija o navođenju svojih jezičkih veština u biografiji, hajde da počnemo!

Čemu doprinose jezičke veštine u CV-u?

Jezici igraju ključnu ulogu u stvaranju sveobuhvatne i atraktivne biografije. Istovremeno, ovo pokazuje regruterima da ste otvoreni za različite kulture, da možete da komunicirate sa ljudima iz različitih sredina i da ste timski igrač koji može da razume stavove drugih čak i kada ne govore isti jezik. Zapamtite da ako se prijavljujete za posao u inostranstvu, preporučujemo da uključite i svoj maternji jezik.

Gde bi trebalo navesti jezičke veštine u CV-u?

Pre nego što ovo uvrstite u svoju biografiju, razmotrite uslove posla i da li bi to bilo korisno. Ako je u pitanju međunarodna kompanija, možda će od vas zahtevati da znate svoj nivo znanja. Ovu veštinu možete iskoristiti tako što ćete je navesti u svom ličnom profilu i odeljku za jezike. Da li radno mesto izričito zahteva da znate jedan ili više jezika? Onda je to verovatno deo kriterijuma za izbor i želite da se ovo pojavi što je pre moguće.

Čak i ako vaš posao ne zahteva izričito poznavanje određenih veština, još uvek postoji šansa da ćete se u svakodnevnom radu susresti sa stranim jezicima. Na primer, od vas se može očekivati da posedujete osnovne veštine u radu računarskih sistema na engleskom jeziku ili da znate kako da komunicirate sa međunarodnim klijentom.

Kako navesti nivo poznavanja jezika u CV-u?

Svoje jezičke veštine možete verifikovati kroz kurs, sertifikat ili radno iskustvo. Međutim, imajte na umu da se npr. u Ujedinjenom Kraljevstvu pridržavaju međunarodno priznatog okvira poznatog kao Zajednički evropski referentni okvir (CEFR).

Kada navodite svoje jezičke veštine, koristite pristup odozgo nadole. Što su jezici relevantniji, to moraju biti više pozicionirani u vašoj biografiji. Na primer, ako posao za koji se prijavljujete zahteva da tečno govorite francuski, spomenite ovo ranije i nekoliko puta u svom CV-u.

Navedite svi jezike koje znate dovoljno dobro. Time rečeno, nemojte pominjati jezik koji znate samo nekoliko reči ili jezik koji ste tek počeli da učite jer postoji mala dodatna vrednost za poslodavca. Pored stranih jezika, uvek navedite i svoj maternji jezik ili maternje jezike ako ste dvojezični.

Primer navođenja stranih jezika u CV-u

Što se tiče navođenja nivoa znanja jezika, danas su u upotrebi

 • Standardana terminologija
 • Međunarodni CERF standard

Ukoliko se odlučite za standardnu terminologiju, nivo znanja jezika možete navesti kao:

 • Maternji jezik
 • Dobro
 • Odlično
 • Tečno

Međunarodni CEFR standard

Da li se prijavljujete za poziciju u međunarodnoj kompaniji? Ili želite da svoj CV kreirate na engleskom,nemačkom ili bilo kom drugom stanom jeziku?

U tom slučaju, preporučujemo vam da svoj nivo jezika navedete u skladu sa međunarodnim standardom.Međunarodni standard je takođe poznat kao Zajednički evropski referentni okvir ili skraćeno CEFR.

CEFR razlikuje šest različitih jezičkih nivoa:

A-nivo

A1 nivo: početnik

 • U stanju ste da razumete osnovne koncepte i izraze
 • U mogućnosti ste da se predstavite i postavite pitanja da biste saznali lične podatke
 • U mogućnosti ste da komunicirate sve dok je razgovor spor i jasan

A2 nivo: osnovno

 • U stanju ste da razumete izraze koji se najčešće koriste u prodavnicama, porodici, poslu itd
 • U stanju ste da obavljate zadatke koji zahtevaju direktnu razmenu komunikacije
 • Opišete napredne termine jednostavnim rečima

B-nivo

B1 nivo: srednji

 • U stanju ste da razumete teme vezane za porodicu, posao i školu
 • U mogućnosti ste da ukratko opišete iskustva, događaje, snove, planove itd
 • U stanju ste da pišete jednostavne tekstove o temama koje vas zanimaju

B2 nivo: viši srednji

 • U stanju ste da razumete kontekst složenih tekstova
 • Spontano ste u stanju da komunicirate bez previše napetosti
 • U mogućnosti ste da kreirate detaljne tekstove o širokom spektru tema

C-nivo

C1 nivo: napredni

 • U stanju ste da razumete duže i zahtevnije tekstove ili razgovore
 • U stanju ste da izrazite ideje bez previše traženja
 • U stanju ste da pišete strukturirane i detaljne tekstove o složenim temama

C2 nivo: savladan

 • U stanju ste da razumete skoro sve što pročitate i/ili čujete
 • U stanju ste da sumirate informacije iz različitih izvora u koherentnu prezentaciju

Jezički pasoš samoocenjivanja

Zaključak

Na kraju, CV mora biti kratak, relevantan i istinit. Uključite istinite informacije i to samo ako su neophode ili ako će to učiniti vaš CV istaknutim.

Dodatni saveti o tome šta treba izbegavati kada stavite znanje jezika u CV:

 • Budite iskreni u pogledu svog nivoa znanja. Ako regruter ili menadžer za zapošljavanje sumnja u vaše veštine, oni mogu da testiraju vaš nivo jezika tokom intervjua za posao.
 • Dodavanje jezika ili drugih opcionih sekcija CV-a treba da zauzme što je moguće manje prostora. Alternativno, navedite ih u propratnom pismu ili u samom obrascu za prijavu.
 • Napravite poseban odeljak CV-a i neka bude kratak.
 • Savetujemo da uključite svoj maternji jezik, posebno ako se prijavljujete u međunarodnoj kompaniji ili u inostranstvu.
 • Izbegavajte mešanje različitih jezičkih okvira jer to može zbuniti čitaoca i smanjiti vaše šanse da dobijete posao.

Povezani članci

Više od 112 872 korisnika već je napravilo svoj CV

Sa CV maker-om, možete brzo i lako da napravite prepoznatljiv i profesionalan CV u roku od 15 minuta.

Napravite svoj CV

Verovatnoća da ćete dobiti posao biće 65% veća