Pitanja koja je dobro da postavite na intervjuu: saveti i primeri

Zamislite sebe kako sedite u konferencijskoj sobi, nasuprot intervjueru koji čeka Vaša pitanja dok se razgovor privodi kraju. Kako se intervju polako završava, poslodavac će verovatno pitati: imate li neka pitanja za nas? Iskoristite ovu priliku da pokažete svoje oduševljenje pozicijom, jer to može odigrati ključnu ulogu u proceni da li se ova kompanija poklapa sa Vašim karijernim težnjama. Postavljanje promišljenih pitanja pokazuje Vaše interesovanje, proaktivno razmišljanje i sposobnost vođenja značajnog razgovora.

Ako niste sigurni koje su dobre teme za pitanja na intervjuu za posao ili kako samouvereno pristupiti intervjuu, naš prilagođeni vodič je tu da pomogne. On nudi praktične savete, primere iz stvarnog sveta i pitanja specifična za posao kako biste uspeli na intervjuu i ostavili trajan utisak.

Kreirajte svoj profesionalni CV sada!

Saveti o tome kako postavljati dobra pitanja tokom intervjua za posao

Bez obzira na to da li ste iskusni profesionalac koji želi da unapredi svoju karijeru, student, ili ste nedavno diplomirali, ovi saveti mogu pružiti korisno uputsvo.

1. Personaluzujte svoja pitanja

Prilikom pripreme pitanja, budite sigurni da su ona specifična za kompaniju i ulogu za koju se prijavljujete. Predlažemo da pomenete nekoliko detalja iz Vašeg istraživanja, poput nedavnih projekata kompanije, korporativne kulture i pozicije organizacije u industrijskim trendovima. Na taj način biste pokazali svoje iskreno interesovanje i oduševljenje za poziciju.

primer:

Da li možete da mi kažete više o nedavnom projektu transakcija plaćanja kompanije AuroraTech koji je pomenut na Vašem sajtu?

Ovo pitanje je prilagođeno kompaniji i ulozi, pokazujući Vaše znanje i posvećenost učenju i napredovanju pred budućim poslodavcem.

2. Pripremite svoja pitanja unapred

Spremite se tako što ćete razmotriti šta bi moglo da se pojavi tokom intervjua i imati spremnu listu svih potencijalnih pitanja. Na taj način pokazujete proaktivnost i osiguravate da uvek imate temu o kojoj možete razgovarati. Imati dobro pripremljena pitanja ukazuje na to da ozbiljno shvatate priliku i da ste izdvojili vreme da razumete kompaniju i njene potrebe.

primer:

Tokom mog istraživanja EvergreenEco PLC-a bio sam zaintrigiran nedavnim projektom marketinške kampanje koji je pomenut na Vašem sajtu. Da li biste mogli da podelite više informacija o tome kako ova inicijativa odgovara ciljevima tima i kako bi moja uloga mogla doprineti njenom uspehu?

Ovo pitanje odražava specifično istraživanje kandidata o kompaniji, pokazujući pravo interesovanje i želju da razume projekte i ciljeve kompanije.

3. Nastavljajte razgovor

Uključite se u aktivni razgovor tako što ćete pažljivo slušati intervjuera i postavljati specifična pitanja. Ovo je vaša prilika da pokažete svoje jake komunikacione veštine, odražavajući svoj iskreni interes za ulogu i organizaciju. Zapamtite da ostanete kratki i održavate prirodan tok razgovora tokom intervjua. Ostanite fleksibilni, odgovarajte na razgovor i koristite informacije menadžera za dodatna pitanja.

primer:

Na osnovu onoga što ste prethodno podelili o proširenju kompanije na drugo tržište, kako zamisljate da će to uticati na dinamiku tima i potencijalne prilike za saradnju sa drugim kompanijama?

Ovo pitanje pokazuje sposobnost kandidata da pažljivo sluša i kritički razmišlja, što ukazuje na njegovu sposobnost da brzo procesuira informacije i učestvuje u značajnom dijalogu.

4. Pokažite da ste obavili domaći zadatak

Obavite temeljno istraživanje o vrednostima kompanije i nedavnim dešavanjima pre intervjua. Koristite resurse poput njihovih novina, društvenih medija ili zvanične veb-stranice u tu svrhu. Uključite ove informacije u svoja pitanja kako biste naglasili svoju posvećenost i pokazali da razumete šta kompanija radi. Pokazivanje poznavanja kompanije ojačava Vašu verodostojnost i ukazuje na iskrenu želju da uskladite svoje veštine sa njihovim ciljevima.

primer:

Pročitao/la sam o posvećenosti kompanije Momentum Enterprises PLC održivosti. Možete li podeliti kako se ova vrednost prenosi u svakodnevne operacije kompanije?

Ovo pitanje pokazuje upoznatost sa vrednostima kompanije, što dokazuje verodostojnost kandidata i želju da uskladi svoje veštine sa ciljevima kompanije.

Pogledajte naš povezani blog članak o veštinama koje poslodavci traže u Vašoj prijavi kako biste odgovorili na pitanja koja se odnose na ekspertizu na Vašem narednom intervjuu.


Savet

Izbegavajte pitanja na koja se može odgovoriti sa da ili ne, jer takve informacije obično možete pronaći na veb-stranici kompanije. Umesto toga, fokusirajte se na informacije koje nedostaju u opisu posla ili koje nisu ranije pomenute tokom intervjua.


Kreirajte svoj profesionalni CV sada!

Koja su dobra pitanja koja treba postaviti intervjueru?

Bilo da želite da počnete da radite za startap ili veliku organizaciju, pripremite pametna pitanja unapred kako biste bili spremni za intervju. Poslodavci obično očekuju da kandidati imaju spremna pitanja, pa unapred zabeležite neka koja Vam padnu na pamet. Izbegavajte ponavljanje pitanja koja je intervjuer već obradio. Održavajte svoje upite kratkim i relevantnim kako biste osigurali glatku, zanimljivu konverzaciju koja pokazuje stvarno interesovanje. Zapamtite da održite prirodan tok i pokažete svoju želju da saznate više o poziciji i radnom okruženju.

Pogledajte ispod pametna pitanja koja treba postaviti na osnovu nekoliko scenarija za intervju za posao u Srbiji:

Promena karijere:

 • Kako kompanija podržava zaposlene u tranziciji ka novoj karijeri?
 • Kako mogu primeniti svoje prenosive veštine i znanje iz prethodne uloge u Vašoj organizaciji?

Prva ponuda posla:

 • Kakva su Vaša očekivanja od mene u ovoj ulozi tokom prvog meseca?
 • Kako kompanija podstiče saradnju među članovima tima?

Rad koji podrazumeva pola radnog vremena:

 • Da li Vaša kompanija nudi fleksibilne aranžmane radnog vremena za poslove na pola radnog vremena?
 • Možete li detaljnije objasniti kako se poslovi na pola radnog vremena integrišu u radni tok tima?

Nakon smanjenja broja zaposlenih:

 • Kako kompanija pruža podršku osoblju koje je dobilo otkaz u prethodnim kompanijama?
 • Kakvu podršku kompanija pruža osobama koje se ponovo zapošljavaju nakon smanjenja broja zaposlenih?

Nakon nezaposlenosti:

 • Kakve resurse ili podršku kompanija pruža osobama koje traže zaposlenje nakon perioda nezaposlenosti?
 • Možete li objasniti programe ili inicijative koje kompanija ima kako bi pomogla osobama da se ponovo zaposle nakon perioda nezaposlenosti?

3 primera pitanja specifičnih za ulogu koje treba postaviti tokom intervjua za posao

1. Dobra pitanja koja studenti mogu postaviti tokom intervjua

Mogućnost za rast:
 • Da li pružate programe mentorstva za obuku u profesionalnom razvoju za zaposlene na početnom nivou?
 • Kako organizacija pomaže u razvoju zaposlenih koji su novi u industriji?
Kultura kompanije:
 • Da li možete da mi kažete više o korporativnoj kulturi i kako ona podstiče pozitivno okruženje za početnike u karijeri?
 • Kako se vrednosti kompanije odražavaju u svakodnevnim operacijama, posebno za one sa malo iskustva?
Očekivanja od uloge:
 • Koje su, po Vama, neke od najboljih pogodnosti ove pozicije?
 • Na kojem ste najizazovnijem ili najinteresantnijem projektu u kompaniji dosad radili?

2. Dobra pitanja koja treba postaviti na intervjuu za posao u prodaji

Prodajne strategije:
 • Kako kompanija diferencira svoje prodajne strategije na tržištu kako bi ostala konkurentna?
 • Možete li pružiti primere uspešnih prodajnih kampanja?
Merenje dostignuća:
 • Koje ključne pokazatelje dostignuća koristite za merenje uspeha prodajnog odeljenja u Vašoj organizaciji?
 • Kako ostvarujete prodajne ciljeve i koje strategije koristite za postizanje istih?
Saradnja prodajnog tima:
 • Kako prodajni tim sarađuje sa drugim odeljenjima kako bi osigurao struktuirano i produktivno radno okruženje?
 • Možete li podeliti iskustva u kojima je saradnja između prodaje i drugih odeljenja unutar kompanije poboljšala zadovoljstvo i zadržavala klijente?

3. Dobra pitanja koja nastavnici mogu postaviti tokom intervjua

Metodologije nastave:
 • Koje nastavne metodologije doprinose efikasnom učenju u ovoj instituciji?
 • Možete li podeliti uspešne primere inovativnih pristupa nastavi koji su bili uspešni u prošlosti?
Angažovanost studenata:
 • Kako institucija podstiče angažovanje studenata u procesu učenja?
 • Postoje li specifične inicijative ili aktivnosti za unapređenje učešća studenata u učionici?
Profesionalni razvoj:
 • Možete li detaljnije objasniti bilo koje programe mentorstva za nastavnike radi unapređenja njihovog profesionalnog razvoja?
 • Pored radionica i konferencija, postoje li forumi za saradnju ili onlajn resursi koje nastavnici mogu koristiti za kontinuirano unapređenje nastavnih metoda?

Proučite naš primer CV-ja za nastavnike ako želite da saznate više o kreiranju izvanrednih radnih dokumenata za ovu profesiju.

Primeri pitanja koja možete postaviti na kraju intervjua za posao

Ispod je lista 5 pametnih pitanja, zajedno sa opštim, po kategorijama, koja možete postaviti svom potencijalnom poslodavcu na kraju intervjua.

Pametna pitanja za intervju

Pitanja o poziciji posla:

 • Koji su ključni zadaci ove pozicije?
 • Možete li opisati kako izgleda tipičan dan?
 • Da li postoje određeni ciljevi ili zadaci povezani sa ovom ulogom, i kako se mere?

Pitanja o timu:

 • Možete li mi reći više o timu sa kojim ću raditi?
 • Planirate li proširenje odeljenja u narednih 12 meseci?
 • Sa kojim drugim odeljenjem bih u budućnosti tesno sarađivao?

Pitanja o kompaniji:

 • Kako se meri uspeh u ovoj kompaniji?
 • Koji su glavni izazovi organizacije na tržištu?
 • Da li kompanija organizuje redovne kvartalne sastanke i događaje kompanije?

Pitanja o vašem direktnom menadžeru:

 • Kako biste opisali stil vođenja mog novog menadžera?
 • Ko bi bio moj neposredni nadređeni?
 • Kakav je proces uvođenja u rad?

Pitanja o zahtevima uloge:

 • Kako ova radna pozicija odgovara kompaniji?
 • Kako mogu napredovati unutar svoje uloge u kompaniji?
 • Koje kriterijume će moj menadžer koristiti za ocenjivanje mog učinka?

Pitanja o radnom okruženju:

 • Šta vam se najviše dopada u radu ovde?
 • Da li je radno okruženje više usmereno na saradnju ili nezavisnost u ovom odeljenju?
 • Šta je drugačije u radu u ovoj kompaniji u poređenju sa svim drugim mestima gde ste radili?

Pitanja o razvoju karijere i napredovanju:

 • Kakve su mogućnosti za profesionalni razvoj koje se nude zaposlenima?
 • Postoji li budžet za obuku i usavršavanje zaposlenih?
 • Kako kompanija omogućava obuku i razvoj karijere?

Završna pitanja:

 • Kako izgleda korporativna kultura kompanije?
 • Koji su sledeći koraci u procesu intervjua?
 • Da li postoji nešto što mogu da vam dostavim što bi pomoglo u proceni mog prijave?

Ako imate malo ili nimalo iskustva,

Koja pitanja izbegavati tokom intervjua?

Uglavnom, savetujemo vam da izbegavate pitanja koja se odnose na promene u uslovima ugovora, detalje posla, obaveze, platu i druge beneficije tokom prvog razgovora. Umesto toga, razmotrite da ih adresirate u kasnijoj fazi intervjua, po mogućstvu u drugoj ili trećoj rundi. Izbegavajte opšta pitanja na koja lako možete pronaći odgovor, jer to pokazuje da niste obavili adekvatno istraživanje o kompaniji unapred. Umesto toga, sačekajte da dobijete ponudu za posao pre nego što pokrenete ovu temu.

 • Koliko slobodnih dana bih imao/la tokom godine?
 • Kolika bi bila moja očekivana godišnja plata?
 • Šta tačno Vaša organizacija radi?
 • Koliko su fleksibilni radni sati?
 • Mogu li raditi manje sati nedeljno?

Važni zaključci:

Da sumiramo, postavljanje pravih pitanja tokom intervjua za posao je ključna veština koja Vas može izdvojiti od konkurencije. To pokazuje Vašu iskrenu zainteresovanost za poziciju i pomaže Vam da prikupite dragocene informacije kako biste doneli informisanu odluku o kompaniji. Personalizujte svoja pitanja, pripremite se unapred i održavajte tok razgovora kako biste uspeli na svom narednom intervjuu za posao.

Preporučujemo i izbegavajte

Sledeći koraci?

Istražite naše usluge u nastavku kako biste započeli, kreirali od nule ili unapredili svoj CV za samo nekoliko sekundi:

Usluga pisanja CV-ja: povežite se sa jednim od naših stručnjaka kako biste dobili povratne informacije i brze, profesionalne savete o prilagođavanju vašeg CV-a za određeni posao.

Blog: pogledajte naše vodiče i kratke članke kako biste se obrazovali o najboljim strategijama za poboljšanje svojih izgleda za posao.

Kreirajte svoj profesionalni CV sada!

Često postavljana pitanja:

Koje pametno pitanje je dobro postaviti intervjueru?

Pametno pitanje trebalo bi da pokaže Vaše razumevanje kompanije, industrije i specifične uloge za koju se prijavljujete. Trebalo bi da pokaže iskreno zanimanje i želju da doprinesete pozitivnoj promeni u organizaciji. Na primer, možete pitati: kako se kompanija prilagodila nedavnim trendovima u industriji i kakav uticaj to ima na prioritete moje naredne uloge? Ovo pokazuje Vaš proaktivan stav da uskladite svoj skup veština sa potrebama kompanije kako biste doprineli uspehu tima.

Predstavljamo vam deset uobičajenih pitanja na intervjuu:

 1. Možete li mi reći više o Vašem iskustvu i nedavnom radnom iskustvu?
 2. Koje su Vaše jače strane i slabosti?
 3. Zašto ste se prijavili da radite za ovu kompaniju?
 4. Gde vidite sebe u narednih pet godina?
 5. Zašto bi trebalo baš Vas da zaposlimo?
 6. Možete li dati primer kako ste rešili izazovnu situaciju na poslu?
 7. Kakva su Vaša očekivanja u vezi sa platom za ovu ulogu?
 8. Zašto ste odlučili da napustite prethodni posao?
 9. Šta znate o našoj kompaniji?
 10. Imate li dodatnih pitanja za nas?

Koja pitanja intervjuer treba da postavi kandidatu?

Evo nekoliko često postavljanih pitanja koja intervjueri mogu postaviti kandidatima kako bi procenili veštine, iskustvo i podobnost kandidata:

 1. Možete li pružiti primer uspešnog projekta na kojem ste radili?
 2. Kako upravljate rokovima i situacijama kada ste pod pritiskom?
 3. Opišite situaciju u kojoj ste morali da rešite konflikt unutar tima.
 4. Šta vas interesuje u vezi sa našom kompanijom i ovom pozicijom?
 5. Koje akcije preduzimate da ostanete informisani o trendovima i razvoju industrije?
 6. Šta Vas motiviše da se istaknete u svom radu?
 7. Možete li podeliti svoje prethodno iskustvo rada u timu?
 8. Kako postavljate prioritete za svoje zadatke i kada upravljate nekolikim projektima?
 9. Da li sebe vidite kao nezavisnu osobu ili kao deo tima?
 10. Imate li još neka pitanja o nama ili o Vašoj potencijalnoj ulozi?

Povezani članci

Više od 112 872 korisnika već je napravilo svoj CV

Sa CV maker-om, možete brzo i lako da napravite prepoznatljiv i profesionalan CV u roku od 15 minuta.

Napravite svoj CV

Verovatnoća da ćete dobiti posao biće 65% veća